Afkast med UV-c lys  
SYSTEMLØSNINGER  
line decor
  FORSIDE  ::  
line decor
   
 

 LUFTRENSNING TIL STORKØKKEN

Emfang   INDUVENT UV-K

Emfang med indbygget UV-C filter minsker lugtgener til omgivleserne og hindre fedtaflejringer i kanalen. Risikoen for brand i kanalerne fjernes og udgifter til dyr kanalrensning undgås.

I systemet til lugt- og fedtreducering anvendes specielle lamper, der danner kortbølge ultraviolet lys (UV-C lys) og ozon. Disse lamper er monteret i en stålramme, der opsættes lige bag ved fedtfiltrene i emhætten eller, hvor pladsforholdene ikke tillader dette, i en boks umiddelbart efter emhætten. Ved hjælp af intensiv UV-C stråling og ozonoxidation nedbrydes forureningen i luften således, at lugtgener til omgivelserne og fedtaflejringer i kanalsystemet minimeres eller helt undgås.

[se mere her >]